ทรีโอ เทรดดิ้ง บจก.
สินค้า 16 รายการ
อีเมล์สมัครรับข่าวสาร
ริบบิ้นโอนความร้อน
แม่พิมพ์
แม่พิมพ์ แปลภาษา :
ฟิล์มหด
ฟิล์มหด แปลภาษา :
โฮโลแกรมฟอยล์และฟิล์ม
โฮโลแกรม
โฮโลแกรม แปลภาษา :
เทปแม่เหล็ก
เทปแม่เหล็ก แปลภาษา :
แผงลายเซ็น
แผงลายเซ็น แปลภาษา :
ฟอยล์ปั๊มเย็น
ฟอยล์ปั๊มร้อน
ฟอยล์สำหรับสายเคเบิล & พิมพ์เว้า
ลูกหมึกร้อน (HIR)
ฟิล์มลวดลาย
ฟิล์มลวดลาย แปลภาษา :
ดิจิตอลฟอยล์ (หมึกพิมพ์ฟอยล์)
เทปผ้าหมึกริบบอน
เครื่องตัดฟอยล์
เทปกาว 2 หน้า
เทปกาว 2 หน้า แปลภาษา :