គ្រឿងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត KOOP

គ្រឿងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត KOOP

បកប្រែភាសា
ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

គ្រឿងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត KOOP 
(គ្រឿងយន្ត, គ្រឿងយន្តឌីសែល)
គ្រឿងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត KOOP
គឺជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតគោលចម្រុះ
វាមានភាពធន់មាំរឹង តម្លៃថោក មានខ្នាតចាប់ពី 5 សេះទៅ 18 សេះ មានម៉ូឌែលដូចខាងក្រោមនេះ
ញ្ឍេះដោយកូនសោរ
1. KD170F    5 កម្លាំងសេះ 3600 ជុំ ប្រព័ន្ធទាញខ្សែបញ្ឍេះ
2. KD178FE    7 កម្លាំងសេះ 3600 ជុំ ប្រព័ន្ធបញ្ឍេះដោយកូនសោរ
3. KD186FA    10 កម្លាំងសេះ 3600 ជុំ ប្រព័ន្ធទាញខ្សែបញ្ឍេះ និង ប្រព័ន្ធបញ្ឍេះដោយកូនសោរ
4. KD188FAE    10 កម្លាំងសេះ 3600 ជុំ ប្រព័ន្ធទាញខ្សែបញ្ឍេះ និង ប្រព័ន្ធបញ្ឍេះដោយកូនសោរ
5. KDF192FE    10 កម្លាំងសេះ 3600 ជុំ ប្រព័ន្ធទាញខ្សែបញ្ឍេះ និង ប្រព័ន្ធបញ្ឍេះដោយកូនសោរ

ម៉ូដែលគ្រឿងយន្ត KD170F / FE KD178FE / FE KD186FA / FAE KD188FAE / FAE KDF192F / FE
ប្រភេទគ្រឿងយន្ត គ្រឿងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត ប្រភេទស្រូបបញ្ឍរ 1 ស្រូប 4 ចង្វាក់
ប្រព័ន្ធបណ្តេញកម្តៅ ប្រព័ន្ធបណ្តេញកម្តៅដោយខ្យល់
ប្រព័ន្ធឆេះរបស់គ្រឿងយន្ត ប្រព័ន្ធក្បាលបាញ់បែបបាញ់ត្រង់
ការផ្ទុកប្រអប់ស្រូប 0.211 L. 0.296 L. 0.418 L. 0.456 L. 0.499 L.
ពីស្តុង X ពេលទាញ 70 x 55 mm. 78 x 62 mm. 86 x 72 mm. 88 x 75 mm. 92 x 75 mm.
អត្រាកំលាំងសង្កត់ 20:01 19.5:1
កម្លាំងសេះខ្ពស់បំផុតរបស់គ្រឿងយន្ត 5 HP 7 HP 10 HP 12 HP 14 HP
ចំនួនដងម៉ាស៊ីនខ្ពស់បំផុត 3,600 ជុំ/នាទី
ប្រព័ន្ធបញ្ឃេះគ្រឿងយន្ត F/FA: ទាញខ្សែ
FE/FAE: បញ្ឍេះដោយកូនសោរ
ការផ្ទុកគ្រឿងម៉ាស៊ីន 0.75 L. 1.10 L. 1.65 L.
ប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីន SAW 10W30 ស្មើឬល្អជាង
ការផ្ទុកគ្រឿងម៉ាស៊ីន 2.5 L. 3.5 L. 5.5 L.
អាត្រាការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ 0.92 L/Hr. 1.32 L/Hr. 2.17 L/Hr. 2.27 L/Hr. 2.83 L/Hr.
សមាមាត្រ (ប្រវែង x ទទឹង x កម្ពស់) 335x380x415 383x421x450 417x441x494
ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) F : 27 F : 33 FA : 48 F : 50
FE : 31 FE : 38 FAE : 53 F : 55
ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

 ចែកចាយម៉ាស៊ីនភ្លើង, គ្រឿងម៉ាស៊ីនបេនស៊ីន ឌីសែល, ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅគ្រប់ប្រភេទ, លក់គ្រឿងម៉ាស៊ីន, ចង្កូតទូក, លក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងឧស្សាហកម្ម, ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅមានគុណភាព, លក់ម៉ាស៊ីនចម្រុះ, លក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងតម្លៃថោក, លក់ម៉ាស៊ីនបូមប្រេងបេនស៊ីន - ឌីសែល, លក់ម៉ាស៊ីនភ្លើង, ចែកចាយម៉ាស៊ីនភ្លើង, ម៉ាស៊ីនភ្លើងថាមពល, តម្លៃម៉ាស៊ីនភ្លើង, មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីនភ្លើង, ម៉ាស៊ីនសម្រាប់ជួល, ម៉ាស៊ីនភ្លើងសម្រាប់ជួលប្រចាំថ្ងៃ, ម៉ាស៊ីនភ្លើងសម្រាប់ជួលប្រចាំខែ, ម៉ាស៊ីនភ្លើងសម្រាប់ជួលជាឆ្នាំ, ម៉ាស៊ីនទូកម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត, អភិវឌ្ឍនយន្តឈុនបុរីខូអិលធីឌី.

ផាត់ថាណាយន្តឈន់បុរី ចំកាត់ (PATTANAYON CHONBURI CO., LTD.)

                ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍនយន្តឈុនបុរី ចំកាត់ ជាតំណាងចែកចាយគ្រឿងយន្ត ចង្កូតទូក ម៉ាស៊ីនកសិកម្ម ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅគ្រប់ប្រភេទ ម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលបានតម្លើងទុកជាមុន ជាមួយនឹងគ្រឿងបន្លាស់និងសេវាកម្មលក់ រួមទាំងការជួសជុល ផ្គុំម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅនិងម៉ាស៊ីនភ្លើងគ្រប់ប្រភេទចែកចាយ, ម៉ាស៊ីនភ្លើង , ម៉ាស៊ីនភ្លើង ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ នាំចូល ផលិត និងចែកចាយម៉ាស៊ីនជាមួយគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗ ទទួលផលិត ផ្តុំម៉ាស៊ីនភ្លើងស្របតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន ចេញពីរោងចក្រដែលត្រូវនឹងស្តង់ដារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO9001 និងស្តង់ដារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន ISO 14001

 

 

ការចែកចាយម៉ាស៊ីនភ្លើង ម៉ាស៊ីនពហុមុខងារ ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ តំណាងចែកចាយចែកម៉ាស៊ីនភ្លើង តម្លៃម៉ាស៊ីនភ្លើង លក់ម៉ាស៊ីនចម្រុះ ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅដែលមានគុណភាពម៉ាស៊ីនបូមខ្យល់ម៉ាស៊ីនភ្លើង ម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ផាតាណាយន្តឈុនបុរីខូអិលធីឌី

         ក្រុមហ៊ុនផានតាណាយន្តឈុនបុរីអិលធីឌី តម្លើងម៉ាស៊ីនភ្លើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងរោងចក្រផលិតទឹកកក  បានតម្លើងនិងប្រើប្រាស់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ជាឈុតម៉ាស៊ីនភ្លើង PATCO POWER ទំហំ 1000 KVA ចំនួន 2 ឈុត

     

     

PATCO GENERATING SET

                គ្រឿងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត IVECO model 8210Sri27 + MECC ALTE ECO 38-2L ទំហំ 300 KVA + ATS

                អតិថិជន Phongsavanh Bank ប្រទេសឡាវ ឆ្នាំ 2008