ស្រោមសំបុត្រពិសេសនិងកាម្ម៉ង់ធ្វើ

ស្រោមសំបុត្រពិសេសនិងកាម្ម៉ង់ធ្វើ

បកប្រែភាសា
ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

ស្រោមសំបុត្រកាម្ម៉ង់ធ្វើ ទំហំពិសេសយើងទទួលធ្វើស្រោមសំបុត្រដោយវត្ថុផលិតមានគុណភាព ទំហំតាមស្តង់ដាមានច្រើនប្រភេទនិងទំហំតាមតំម្រូវការរបស់អតិថិជន ទទួលកាម្ម៉ងធ្វើស្រោមសំបុត្រទំហំពិសេសយើងទទួលធ្វើដោយវត្ថុដែលមានគុណភាពតាមស្តង់ដា (Made to order) ទទួលធ្វើសំបុត្ររាជការ ទទួលធ្វើសំបុត្រធុរះកិច្ចក្រុមហ៊ុន ធនាគា គ្រេដីតកាត ទាំងបែបស្រោមរឹងនិងមានទ្វារ កាម្ម៉ង់ធ្វើពិសេសបាន  (Custom made) ស្រោមមានទំហំនិងប្រភេទផ្សេងៗ ដែលខុសពីរស្រោមស្តង់ដាទំាងស្រោមតាំងនិងផ្តេក រីកខាង  យើងធ្វើអោយបានតាមការកាម្ម៉ង់ពីរោងចក្រផលិតស្រោមសំបុត្រ logo ក្រុមហ៊ុន យើងទទួលវាយស្រោមសំបុត្រ ទទួលវាយការងារឃោសនាលើស្រោមសំបុត្រ វាយជាlogo ក្រុមហ៊ុនដោយ គ្រឿងPrint ស្រោមសំបុត្រ ស្វាយប្រវត្តិ ឬ ប្រពន័្ធអោសហ្សែតតាំងតែង ១ពណ៌ដល់៤ពណ៌ ឬនិង នឹងបូមម្សៅក្រឡោតក្រដាសមាសប្លាស្ទិក អតិថិជនអាចជ្រើសរើសក្រដាសពិសេស ដែលមិនមានលក់ក្នុងទីផ្សារមកផលិត តាមតំរូវការរបស់អតិថិជន

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនងីហេងឆែមពាន មានកំរិត.
ប្រវត្តិទាក់ទង
ផលិតនិងចែកចាយស្រោមសំបុត្រនិងស្រោម ឯកសារ ធំជាងគេក្នុងប្រទេសថៃដោយខាងក្រុមហ៊ុនបានផលិតផលិតផលនិងផ្តល់សេវាតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនយូរមកហើយជាង ៤០ ឆ្នាំ នាពេលមុនបានដំណើរមកក្រោមឈ្មោះ ហាងភាគហ៊ុនមានកំរិត ងីហេងត្រេតឌិង រហូតដល់ឆ្នាំ ២៥៣៧ និងបានប្តូរមកឈ្នោះ ក្រុមហ៊ុនងីហេងឆែមពានមានកំរិត ដូចមានដល់នាពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលក្រុមហ៊ុនបានបើកដំណើរការធុរះកិច្ចនិងផលិតផលិតផលក្រោមក្នុងត្រាផលិតផល ស្រោមសំបុត្រត្រាយន្តហោះ
តាំងតែអតីតរហូតដល់បច្ចុប្យន្នខាងក្រុមហ៊ុននៅមានការតាំងចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឈផលិតផលនិងការផ្តល់សេវាមករាងរហូតដើម្បីការពេញចិត្តបំផុតរបស់អតិថិជន ទាំងនេះខាងក្រុមហ៊ុនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សំរាប់ការត្រៀមឈៀនទៅជាអង្គភាពឈៀនមុខគេខាងការផលិតស្រោមសំបុត្រ ឯកសារដោយបានគុណភាពត្រង់តាមស្តង់ដ្តារនិងតំរូវការដោយបានគុណភាពត្រង់តាមស្តង់ដ្តារនិងតំរូវការរបស់អតិថិជនគ្រប់គ្នា
ក្រុមហ៊ុនងីហេងឆែមពានមានកំរិត តាំងចិត្តផលិតផលិតផលមានគុនភាពនិងបានតាមស្តង់ដារលំដាប់សកលដោយមានបទពិសោធន៍យូរអង្វែងជាង ៤០ឆ្នាំ យើងអាចឆ្លើយតបតាមតំរូវការរបស់អតិថិជនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ មិនថាជាការផលិតស្រោមសំបុត្រតាមស្តង់ដារ ឬតាមការកាម្ម៉ង់ពិសេសតាមតំរូវការពេញចិត្តបំផុតរបស់អតិថិជនក្នុងតម្លៃសមរម្យ ដោយយើងមានគោលដៅផលិតផលិតផលមិនមែនបានត្រឹមតែផលិតផលតែម្យ៉ាង តែងនិងបានសេវាកម្មដែលល្អពេញចិត្តក្នុងគុណតម្លៃដែលខាងយើងផ្ដល់អោយ
ខាងក្រុមហ៊ុនមានការតាំងចិត្តក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីផលិតស្រោមសំបុត្រនិងស្រោមសំបុត្រឯកសារដោយមិនត្រូវបានទទួលយកដោយអតិថិជនទាំងអស់និងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកឈៀនមុខគេ ទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ