×
ទំព័រដំបូង កម្មវិធីសំដែងពាណិជ្ជកម្ម យើងមាន បកប្រែភាសា

បកប្រែភាសា : CAMBODIA

total 40 items


Location :

HEART TECHNICAL CO., LTD.

TH

Address : 51/6 Moo. 1 Sai Mai Rd., Khlong Thanon, Sai Mai, Bangkok

វេបសាយ : hearttechnical.brandexdirectory.com

Our company is engaged in the design and construction of wastewater treatment systems, industrial water use. The combination of experience and knowledge of technologies.         Our company designs water systems and wastewater treatment systems using the knowledge and experience to date. The system is flexible and stable environment suitable for each area to be easy to maintain and economical value for the investment.         Our company provides services and systems, water treatment systems, wastewater treatment

JTR STAMPED CONCRETE

LA

Address : Vientiane Capital

វេបសាយ : https://www.facebook.com/LaoStampedConcrete

Stamped Concrete

Tags

K AND P HYDRAULIC CO., LTD.

TH

Address : 58/6 Moo 8, Talingchan - Suphanburi Rd., Lahore, Bangbuathong, Nonthaburi

វេបសាយ : kandphydraulic.brandexdirectory.com , kandphydraulic.pagesthai.com , kandphydraulic.com , สายท่ออ่อนสแตนเลส.com , www.สายถักสแตนเลส.com , www.สายไฮดรอลิค.com , www.kandp-hydraulic.com

Quality hydraulic hose      compression service provider by a team of technicians who have specific expertise and have a long experience We have quality products to suit each type of use and each group of customers. Provides advice for customers to understand and be able to use hydraulic hoses correctly and more suitable for use. We place great emphasis on quality, starting from the use of raw materials, starting from the cable, the cable head, and the compression of the cable head by skilled technicians. Customers do not have to encounter problems with leakage. The cable head c

Tags

LANDA CAR RENTAL

KH

Address : 8B st. Wat Chas Sangkat, Phnom Penh, Cambodia

វេបសាយ : https://landacarrental.com

Land Car Rental Delivers the benefit to the core. We provide English Speaking Dirvers and Tour Guides that are passionate about showing you around Cambodia. We believed in making your South East Asia vacation spectacular.

LINEHAUL EXPRESS (CAMBODIA) CO., LTD.

KH

Address : No. 21, St. 608, 12152, Phnom Penh, Cambodia

វេបសាយ : https://www.linexsolutions.com

The Linex network was established in 1989 when Linehaul Express (HK) Ltd was appointed Wholesale Courier General Sales Agent (GSA) for Cathay Pacific and since then has been awarded with further exclusive GSAs with Cathay Dragon (formerly Dragon Air) in 1995 and Air China is 2006. We are proud to be one of the largest independent Linehaul networks in the world. We also work closely with many other quality airlines. Our network of wholly owned subsidiaries, joint ventures and agents is available to any company in the transportation industry requiring a top quality neutral express sales and dist

LIUMENG SUPPLY OF M&E MATERIALS PHNOM

KH

Address : 59, Street 432, Tuol Tumpoung I, Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia

វេបសាយ : www.LMCambodia.com

1) ទុយោរដែក និងប្រអប់ 2) ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ និង​ ផលិតផលសំរាប់បង្កើតម៉ាស់ដី 3.1) ឧបករណ៍ប្រកាសអាសន្នអគ្គិសភ័យ 3.2) ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិសភ័យ 4.1) កង្ហារបឺតខ្យល់ 4.2) ព្រិល និង បំពង់ខ្យល់ 5) ម៉ូទ័របូមទឹក និង ម៉ូទ័របូមទឹកពន្លត់អគ្គិសភ័យ 6.1) ទុយោរដែក និង គ្រឿងបង្គុំ 6.2) វ៉ានទឹក និង វ៉ានម៉ូទ័រ  

Tags

MASSTEC LINK CO., LTD.

TH

Address : 74 Soi Nak Niwat 48, Khwaeng Lat Phrao, Lat Phrao, Bangkok 10230

វេបសាយ : Mtl.brandexdirectory.com , www.massteclink.com , www.valvesandequipment.com

        The leading company for engineering products supply for HVAC, Fire Protection, Sanitary and Electrical System. We aim to be the total solution for our customers with best quality products, satisfactory services and with reliable in quality control system are our outstanding qualifications that bring about trust and reliance among project owners, designers, consultants and contractors who have been working with us. Masstec Link, Today has expanded scope of products supply and service such as       • Copper tube and insulation product &n

PATTANAYON CHONBURI CO.,LTD.

TH

Address : 40 Moo 13 Theppratana Rd. Bangkaew Bangplee Samutprakarn Thailand

វេបសាយ : patcogenerator.brandexdirectory.com , patcogenerator.pagesthai.com , www.patcogenerator.com

Patco Group was established in 1965 in Chonburi province. which is the center in the eastern region of Thailand From the business of agriculture, trade in crops, machinery for agriculture, livestock and raw materials for animal feed. continued to expand into the business of grinding mills Fishing engines and marine engines, generators machinery For industry and grow steadily into the land and real estate business, Patco Yont Chonburi Group (Patco Group) is proud to be a part of the engine to drive the economy and transport both land and water of Thailand to world stan

PRANG RUNGRUENG PATTANA CO., LTD.

TH

Address : 27 Soi Kanchanaphisek 0010 Kanchanaphisek Road Bang Khae District, Bang Khae District, Bangkok 10160

We are the complete manufacturer of industrial brush including manufacturing, modification, distribution all types of brush as well as giving advice to those who interested by our experience and expertise in brush industry for more than 40 years.  Manufacturer and distributor of the complete industrial brush whether it is       - Brush for mirror industry       - Brush for sugar industry       - Brush for condom industry       - Brush for textile industry   &n

Tags

PROSPER WELL TRADING CO., LTD.

Address : 87/18 Moo 3, Tambon Salaya, Amphoe Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170