ទទួលផលិតស្លាកស្គត់ប្លាស្ទិក PET

ទទួលផលិតស្លាកស្គត់ប្លាស្ទិក PET

បកប្រែភាសា
ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្ដីលម្អិតពីទំនិញ

ការបោះពុម្ភ

ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ភក្នុងប្រព័ន្ធរ៉ូតូហ្គ្រាវៀរ៍( ROTOGRAVURE PRINTING )  ចំនួន 3 គ្រឿង (8 ពណ៌, 10 ពណ៌, 12 ពណ៌) ដែលអាចបោះពុម្ភការងារបានដល់ទៅ 12 ពណ៌ ដោយល្បឿនលឿនបំផុត 180 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី

 

ការបែងចែកហ្វិម

ជាទម្រង់ការដែលនាំការងារបោះពុម្ភ មកកាត់ បំបែកជ្រុងចេញ ហើយវែកញែកដុំដោយឡែកពីគ្នា ជាទំនិញសម្រេចរូបត្រៀមដឹកជញ្ជូនអោយអតិថិជនសម្រាប់ស្លាកOPP ជាដុំដោយឡែក ដើម្បីបញ្ជូនតទៅកាន់ផ្នែកដាក់កាវ សម្រាប់ស្លាកប្រភេទPVC។

 

ការបិទកាវ

ជាការនាំដុំហ្វិមដែលឆ្លងកាត់ការវែកញែកស្រេចហើយ មកដាក់កាវអោយត្រូវតាមទំហំ ស្តង់ដាដែលអតិថិជនជាអ្នកកំណត់សម្រាប់ស្លាកប្រភេទPVC។

 

ការត្រួតការងារបោះពុម្ភ និងស្នាមបិទកាវ

ជាការនាំដុំហ្វិមដែលឆ្លងកាត់ការបិទកាវរួចស្រេចហើយ មកត្រួតពិនិត្យភាពរៀបរយម្ដងទៀតមុននឹងដាក់ទុកក្នុងប្រអប់ ការត្រួតពិនិត្យនឹងពិនិត្យទាំងក្នុងចំណែកនៃរូបភាពបោះពុម្ភ និងស្នាមបិទកាវដើម្បីអោយទំនិញមានគុណភាពល្អបំផុតសម្រាប់ស្លាកPVC បែបការងារបញ្ជូនជាដុំ។

 

ការកាត់ចំណែកការងារ

ជាការនាំដុំហ្វិមដែលឆ្លងកាត់ការបិទកាវស្រេចហើយ មកកាត់ជាចំណែក ព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យ វែកញែកការងារដែលមានបញ្ហាចេញសិន ដឹកជញ្ជូនអោយអតិថិជនសម្រាប់ស្លាកPVC បែបការងារដែលកាត់ជាចំណែក។

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

ទាក់ទងនឹងយើង

យើងជាអ្នកផលិតសម្ភារៈបោះពុម្ភ ស្លាកប្លាស្ទិកបិទផលិតផល តាមរយៈទម្រង់ការបោះពុម្ភក្នុងប្រព័ន្ធរ៉ូតូហ្គ្រាវៀរ៍ ( ROTOGRAVURE PRINTING )  ដែលអាចបោះពុម្ភបានច្រើនបំផុតដល់ទៅ 12 ពណ៌។
សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត
តាមរយៈបទពិសោធន៍និងភាពជំនាញរបស់ក្រុមការងារ ធ្វើអោយយើងអាចពិសោធន៍ពណ៌ការងាររបស់អតិថិជនបានឆាប់រហ័ស មានស្តង់ដា មានការដាក់ផែនការដ៏ល្អដើម្បីស្នងតម្រូវការរបស់អតិថិជន។
វត្ថុមានគុណភាព
យើងជ្រើសប្រើហ្វិមពីអ្នកផលិតលំដាប់ប្រទេសដែលទទួលស្គាល់គុណភាពទាំង PVC,PET និង OPP 
បច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យ យើងប្រើម៉ាស៊ីនបោះពុម្ភប្រព័ន្ធរ៉ូតូហ្គ្រាវៀរ៍ 12 ពណ៌ រួមទាំងពណ៌ពិសេស ដែលអាចបោះពុម្ភបានលឿនរហ័ស។
បច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យ 
យើងប្រើម៉ាស៊ីនបោះពុម្ភប្រព័ន្ធរ៉ូតូហ្គ្រាវៀរ៍ 12 ពណ៌ រួមទាំងពណ៌ពិសេស ដែលអាចបោះពុម្ភបានលឿនរហ័ស។

ដោយបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកគ្រាប់ប្លាស្ទិកនិងទម្រង់ការផលិតវេចខ្ចប់ផលិតផលប្លាស្ទិកច្រើនជាង 20 ឆ្នាំ ធ្វើអោយយើងយល់ពីតម្រូវការនិងទម្រង់ការផលិតរបស់អតិថិជនបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ ទល់មកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ជាង 14 ឆ្នាំហើយដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់សេវាកម្មប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ លះបង់ ដើម្បីតបស្នងតម្រូវការរបស់អតិថិជនបានយ៉ាងពេញលេញ។

អ្នកផលិតស្លាកស្គត់ប្លាស្ទិក, ស្លាកស្គត់ប្លាស្ទិកPET, ស្លាកប្លាស្ទិកPVC, ស្លាកប្លាស្ទិកOPP, ស្លាកប្លាស្ទិកគុណភាពខ្ពស់, ទទួលផលិតស្លាកទឹកបរិភោគ, ទទួលផលិតស្លាកស្គត់ប្លាស្ទិក, បោះពុម្ភស្លាកប្លាស្ទិក