វីសក្បាលមូលខ្មៅ ក្រេត 10.9 និង 12.9

វីសក្បាលមូលខ្មៅ ក្រេត 10.9 និង 12.9

បកប្រែភាសា
ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

វីសក្បាលមូលខ្មៅ ក្រេត 10.9 និង 12.9 
វីសក្បាលមូលខ្មៅ ក្រេត 10.9, វីសក្បាលមូលខ្មៅ ក្រេត 12.9, វីសក្បាលមូលខ្មៅ, វីសក្បាលលេច, វីស

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

ABPON 
វីស, គ្រាប់,ពពុះ, Kori Pu , ប្រដាប់មូលខ្ចៅ ,សំភារះអ៊ីណុក

     ABPON Co,.Ltd គឺជាសេវាកម្មមួយដែលផ្ដល់សំភារះសំរាប់មូលខ្ចៅផ្សេងៗ ជាមួយនឹងស្ដង់ដាខ្ពស់ នៃការផ្ដល់ផលិតផលប្រដាប់មូលខ្ចៅ នឹងឧស្សាហកម្ម គ្រឿងបន្លាស់ ។ រោងចក្រយើងខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ដោយ ISO 9001 2000 និង PWIUY ប្រពន្ធ័ GmbH(ប្រពន្ធ័មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់) មកពីអង្កការមួយដែលមានបញ្ចាក់ត្រឹមត្រូវ ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំផ្ដល់នូវផលិតលដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។  ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវបានគ្រប់គ្រងគុណភាព និងគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹង ដោយនាយកដ្ឋានធានាគុណភាព (QA) ។ នៅក្នុងផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ អ្នកបច្ចេកទេសសុទ្ធសឹងតែមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ជាមួយនឹងការងារ ។ រន្ធដោតវីស, សំណង់បូល, រន្ធដោតវីស, វីស, ខ្សែស្រឡាយ វីស, សំណង់បូល, វីស 

 

Address
403, 405, 407, 409 Sipraya Rd., Bangrak, Bangkok 10500.
360 Charoenkrung Rd., Samphanthawong, Samphanthawong, Bangkok 10100
183, 185, 187, 189 charoenkrung 68, yannawa, Sathorn,Bangkok 10120 Thailand.
Phone : +662 631 4400, +662 631 4260, +662 688 9888 (Auto 15 Lines), +662 688 9720.
E-mail  : sales@abpon.com , piyanuch@abpon.com
web site : abpon.aecgateway.com