ស្បែកជើងនារី សេរី 1L99-227

ស្បែកជើងនារី សេរី 1L99-227

បកប្រែភាសា
ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

ស្បែកជើងនារី សេរី 1L99-227
ទំហំ : 36-39
ពណ៌ : ខៀវ, ក្រហម, ទឹកក្រូច, លឿង

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មស្បែកជើងវ៉ប ចំកាត់

ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មស្បែកជើងវ៉ប ចំកាត់ ផលិតនិងលក់ស្បែកជើងដែលមានគុណភាពអស់រយៈពេលជាង ៣៦ ឆ្នាំ។ ស្បែកជើងរចនាម៉ូដយ៉ាងស្រស់ស្អាតទាន់សម័យ ពាក់ងាយស្រួល ស័ក្តិសមសម្រាប់កុមារ សុភាពស្ត្រីនិងបុរស។ ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនមានឲ្យជាជ្រើសរើសច្រើនបែប ជាទីពេញចិត្តសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ភេទ គ្រប់វ័យ។ ផលិតផលត្រូវបានធានាគុណភាពគ្រប់គូរ ប្រើប្រាស់បានល្អ ធន់ ដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមដែលជ្រើសរើសដោយយកចិត្តទុកដាក់។


ថេគ្រប់ឥរិយាបថ ពាក់អូមេកា