เครื่องปั่นไฟ (INMESOL AV 415)

เครื่องปั่นไฟ (INMESOL AV 415)

แปลภาษา
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลบริษัท

            บริษัท เอส.อี.เอ. พาวเวอร์ เจ็นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทุกรูปแบบรวมถึงการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านพลังงานสำรอง ซึ่งเน้นให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเพิ่มศักยภาพขอธุรกิจ เรามีบริการติดตั้งและบริการหลังการขายอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งดูแลลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความรู้และมีความชำนาญเฉพาะด้านที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงจุด อีกทั้งทางบริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องปั่นไฟ หลากหลายยี่ห้อ เช่น  Cummins, Perkins, Volvo เป็นต้น รวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น Cummins, Kipor, Perkins เป็นต้น ตลอดจนโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก Steam Turbine นอกเหนือจากเครื่องปั่นไฟและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว ทางบริษัทยังมีบริการครอบคลุมไปถึงธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องปั่นไฟฟ้าพลังงานลม พลังงานชีวมวล รวมถึงระบบพลังงานความร้อนร่วม โดยทางบริษัทมีนโยบายเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมด้วยการส่งเสริมให้นำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานภายใต้ระบบการบริหารการจัดการที่ดีทำให้ทางบริษัทสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เลือกใช้บริการได้