ស្លាបកំាបិតគ្រឿងកាត់ស្មៅជារំវង់ដួងចន័្ទ

ស្លាបកំាបិតគ្រឿងកាត់ស្មៅជារំវង់ដួងចន័្ទ

បកប្រែភាសា
ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

ស្លាបកំាបិតគ្រឿងកាត់ស្មៅរបៀបស្ពាយស្មារប្រភេទ រំវង់ដួងចន័្ទ អាចប្រើរជាមួយគ្រឿងកាត់ស្មៅរបៀបស្ពាយស្មារបានគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រប់បែបសមស្របតាមការប្រើរប្រាស់ ក្នុងទីលានកាត់ស្មៅដែលមានស្មៅច្រើន ដូចជា ទីលានរួមលាយឡំគ្នា ទាំងស្មៅនិងមេកឈើតូចៗ ប្រភេទស្លាបកាំបិតកាត់ស្មៅលក្ខណះនេះមានប្រសិទ្ទិភាពល្អ សមស្របជាមួយការងារយ៉ាងខ្លាំង ធ្វើអោយការកាត់ស្មៅក្នុងទីលាននោះៗសំរាចលឿនឆាប់រហ័សមានប្រសិទ្ទិភាពច្រើនផលិតពីរដែកមានគុណភាពច្រើនលំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីជ្រើសរើសអោយសមស្របតាមការប្រើរប្រាស់ការងារ ដោយមាន ៣ ប្រែនដូចខាងក្រោម៖

  1. SAKURAYA : Saw Blade Steel Grade 
  2. LOTUS : Special Steel Grade

KARATE : High Special Steel Grade (Saw Tips)
ប្រើរកាត់មេកឈើទំហំ 2" - 5"បាន

TJ-3 - 3T × 255 × t1.6 × Ø 25.4mm
TJ-4 - 4T × 255 × t1.6 × Ø 25.4mm
TJ-8 - 8T × 255 × t1.6 × Ø 25.4mm
TJ-30 - 30T × 255 × t1.6 × Ø 25.4mm
TJ-40 - 40T × 255 × t1.6 × Ø 25.4mm
TJ-60 - 60T × 255 × t1.6 × Ø 25.4mm
TJ-80 - 80T × 255 × t1.6 × Ø 25.4mm
LT-3T - 3T × 255 × t1.6 × Ø 25.4mm
LT-8T - 8T × 255 × t1.6 × Ø 25.4mm
LT-30T - 30T × 255 × t1.6 × Ø 25.4mm
LT-40T - 40T × 255 × t1.6 × Ø 25.4mm
LT-60T - 60T × 255 × t1.6 × Ø 25.4mm
LT-80T - 80T × 255 × t1.6 × Ø 25.4mm
NO.940 - 9"- 40 T × t1.6 × Ø 25.4mm 
NO.1040 - 10"- 40 T × t1.6 × Ø 25.4mm 

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន
ទាក់ទងរបស់យើង
    យើងជាអ្នកផលិតកាំបិតនិងឧបករណ៍គ្រឿងកាត់ស្មៅ រួមទំាងមានឧបករណ៍បសុសត្វនិងឧបករណ៍កសិកម្មផ្សេងៗផងដែល
    រោចក្រយើងមានទីតាំងក្នុងតំបន់ឧស្សហកម្មបាងគុណធៀន ទីក្រុងបាងកក យើងផលិតដោយគ្រឿងចក្រដែលទាន់សម័យនិងដោយការអភិវឌ្ឍន៏ជានិច្ចជាកាលតាមលំដាប់លំដោយធ្វើអោយយើងអាចណែនាំផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដល់អតិថិជនបាន
    យូរអង្វែងនិងមានលំនឹងខ្លួនឯងបានធ្វើអោយយើងអាចកែរប្រែតំរូវការងារក្នុងការផលិតអោយបានសមរ្យនិងទទួលស្វាគមន៍តំរូវការរបស់អតិថិជនដូច្នោះយើងសូមនាំស្នើរលំដាប់តម្លៃដែលអតិថិជនអាចប្រកួតប្រជែងបានក្នុងបិរមាណដែលនិងពេញចិត្ត

ក្រុមផលិតផលយើងមានដូចជា៖
ស្លាបចក្រកាត់ស្មៅ
    យើងជារោច្រកផលិតស្លាបចក្រកាត់ស្មៅឈៀនមុខគេមួយក្នុងប្រទេសថៃ យើងអាចផលិតស្លាបចក្របានច្រើន ម៉ូតម៉ាក ដូចជា ស្លាបចក្រកាត់ស្មៅប្រភេទមួយបន្ទះ ស្លាបចក្រកាត់ស្មៅប្រភេទវង់ព្រះច័ន្ទលំដាប់បន្ទះដែកអាណា ស្លាបចក្រច្រូតស្រូវ គ្រោងច្រូតស្រូវជាដើម
ដើម្បីអោយអាចឆ្លើយតបនិងតំរូវការដែលច្រើនយ៉ាងរបស់ផអតិថិជន មិនថាតែការកាត់ស្មៅក្នុងសួនតូច ដូចជា ទីលានស្មៅមុខផ្ទះ ឬ ការកាត់ស្មៅក្នុងទីលានធំ ដូចជាទីលានវាយកូនគោល លើសពីនេះទៀត ផលិតផលរបស់យើងអាច ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការប្រមូលផលផងដែលដោយប្រើរ កាំបិតកាត់ស្មៅ ចានចាប់ស្លាបកំាបិត និងគ្រោងច្រូតស្រូវមកប្រកបគ្នា គ្រឿងបន្លាស់កសិកម្មផ្សេងៗ ស្លាបកំាបិតជៀរជ័រ គឿងបន្លាស់ឧបករណ៍បសុសត្វ (កក់ជ្រូកផឹកទឹក)លើសពីនេះទៀតយើងពេញចិត្តក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗ ដល់នាក់ត្រូវការអោយយើងផលិតផ្នែកតូចៗប្រភេទផ្សេងៗទៀតផង

សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទំនាក់ទំនងយើងបើនាក់ជា
    -អ្នកលក់ឧបករណ៍គឿងបន្លាស់និងស្លាបចក្រគ្រឿងកាត់ស្មៅឬត្រូវការសាងផលិតផលលក់ក្នុងក្រុមខ្លួនឯង
    -អ្នកលក់ឧបករណ៍គ្រឿងបន្លាស់និងស្លាបចក្រគ្រឿងកាត់ស្មៅឬ ត្រូវការបន្ថែមប្រភេទផលិតផលផ្សេងៗក្នុងតម្លៃដែលមានការប្រកួតប្រជែងបាន រួមជាមួយនិងនាក់លក់ចែកចាយដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន
    -អ្នកផលិតដែលត្រូវការកាត់បន្ថយទុនក្នុងការផលិតផ្នែកដែកក្នុងការផលិតផលរបស់លោកនាក់ ដើម្បីបន្ថែមចំណូលក្នុងតួរផលិតផលនិងដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព

    ហាង ត.សហកិច្ច បានចាប់ផ្តើមដំណើរការក្នុងឆ្នាំ ពុទ្ធស័ករាជ 2534 ដោយចាប់ផ្តើមដំណើរការធុរះកិច្ចដោយក្លាយជានាក់ដឹកជញ្ចូនតូចមុននិងក្លាទៅជានាក់ជំនាញដានការីនតីផ្នែកដែកពីលោកឪពុក លិមសេង សែតាំង និងនិងអភិវឌ្ឍន៏ជាអ្នកផលិតទំនិញដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងទីផ្សារប្រទេសថៃនិងបរទេស
    ក្រុមហ៊ុន ត.សហកិច្ចអិនដាស់ត្រៀរ មានកំរិតបានចុះឈ្មោះបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅ ថ្ងៃទី 2 ខែកម្ភះ ពុទ្ធស័ករាជ 2544 ពេលចាប់ផ្តើមដំបូងក្រុមហ៊ុនមានគោលដៅក្នុងផ្នែកការទិញដឹកជញ្ចូនដើម្បីស្វែងរកកន្លែងជន្លោះធ្វើការចែកចាយផលិតផលទៅតាមទីផ្សារក្នុងប្រទេស ក្រោយមកមានផ្លូវជន្លោះការចែកចាយផលិតផលបានដំណើរបានយ៉ាងរលូន ហើយក្រុមហ៊ុនបានសម្រាចចិត្តដាក់ទុនបង្កើតរោចក្រដើម្បីផលិតផលដាក់ចូលទីផ្សារខ្លួនឯងដោយត្រង់  ដោយមានការផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាសម័យថ្មីសមស្របទៅនឹងវិធីវាយដែកដោយនាក់ជំនាញបន្តមកពីសម័យលោកឪពុក ហើយធ្វើអោយផលិតផលដែលចេញមកឆាប់រហ័សនិងមានការផ្ជិតផ្ចង់ផលិតផល ដែលបានការទទួលស្គាល់ពីរទីផ្សារក្នុងប្រទេសយ៉ាងទូរលំទូលាយ បច្ចុបន្នក្រុមហ៊ុនបានពន្រាចសាខាដល់មានទីតាំងឃ្លាងផលិតផល និងរោងចក្រសរុបរួម ប្រហែល9000ម៉ែត ហើយមានការនាំចេញផលិតផលទៅច្រើនប្រទេសទាំងក្នុងអាសី និង យោរុប. 

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-140499402-12"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-140499402-12'); </script>