កំហាប់ចំហាយសារគីមីទាប និងគ្មានជាតិពុល ផលិតផលៈ CRT300

កំហាប់ចំហាយសារគីមីទាប និងគ្មានជាតិពុល ផលិតផលៈ CRT300

បកប្រែភាសា
ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

កំហាប់ចំហាយសារគីមីទាប និងគ្មានជាតិពុល ផលិតផលៈ CRT300

DAT ផ្តល់ជូននូវគុណភាពស្អិតខ្ពស់ដោយប្រើ កំហាប់ចំហាយសារជាតិគីមីទាប គ្មានជាតិពុល និង ទឹកសម្រាប់លាយវត្ថុធាតុផ្សេងៗ។ ម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់នូវបរិយាកាសការងារប្រកបដោយសុវត្ថភាពក្នុងពេលអនុវត្ត និងសមស្របទៅតាមតម្រូវការរដ្ឋាភិបាល និងបរិស្ថាន។

ប្រភេទ                        :           SP

ទំហំ                  :           3.0 កង

                                    12.0 kg / 160 kg

ទម្ងន់ផ្ទុក         :           18-20

ភាពខាប់​ (CPS)          :           200-400

រយៈពេលបើក  :           7-25 នាទី

ប្រើសម្រាប់      :           វត្ថុធាតុរាវដែលស្អិត

ពណ៌                :           លឿង

ការអនុវត្ត        :           ភាពស្អិតដែលគ្មានជាតិពុល និងគីមីទាបសមស្របសម្រាប់ស្វ័យប្រវត្តិ គ្រឿងស្រោបស្រោមខាងក្រៅ ការតុបតែងខាងក្នុង កម្រាល គ្រឿងឈើ និង​ឩស្សាហកម្មផ្សេងទៀត។ វាអាចទប់ទល់នឹងការឡើងកំដៅ និងបង្កើតនូវភាពរឹងជាប់គ្នារវាងវត្ថុធាតុខាងក្រោមផ្សេងៗ។

សម្ភារៈសម្រាប់អនុវត្ត   :           ប្រដាប់បាញ់ទឹក

ភាពដែលអាចឆេះ        :           អាចឆេះបាន

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

DAT 

ជ័រស្អិត និង ឧបករណ៍កាវស្អិត
ការស្អិតជាប់ដែលគ្មានជាតិពុល
កាវស្អិតដែលមានកម្រិតគីមីទាប
កាវស្អិតរាវ
កាវស្អិតដែលមិនរលាយ
ស្អិតដែលមានក្លិនតិច
កាវស្អិតជាប់
ការស្អិតសម្រាប់តុបតែង បង្កើត និង ជួសជុល
វត្ថុធាតុសម្រាប់លាប បិត

បច្ចេកវិទ្យាជាប់ស្អិតដ៏ឆ្លាតវៃ
អំពី DAT (បច្ចេកវិទ្យាជាប់ស្អិតដ៏ឆ្លាតវៃ)

DAT
ជឿជាក់លើភាពឥតខ្ចោះ
ការគ្រប់គ្រងគុណភាព

DAT សម្រាប់ការធ្វើឲ្យស្អិត និងបិតផ្លាក ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Dunlop Adhesives (ថៃ) បង្តើតនូវស្នាដៃយ៉ាងល្អគឺ ការស្អិតបានរយៈពេលយូរតាមតម្រូវការប្រែប្រួលរបស់អតិថិជន។ ផ្អែកលើតម្រូវការ ក្រុមស្រាវជ្រាវ និង ការអភិវឌ្ឍន៍ដែលប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ និងជំនាញ អាចផលិតផលិតផលដេរផ្សេងៗសម្រាប់សម្ភារៈផ្ទាល់ដោយជាក់លាក់។

ក្រុមហ៊ុនម៉ាស៊ីនស្អិត និងបិតផ្លាក គឺប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នូវគុណភាពស្អិតបានល្អបំផុតជាមួយនឹងសារធាតុ VOC ទាប ដែលមានការប្រើរូបមន្តគ្មានសារជាតិពុល ស្របនឹងច្បាប់រដ្ឋាភិបាល និងបរិស្ថាន ហើយ មិនប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពនៃការផលិតឡើយ។