រ៉ក់លើកសង្វាក់ទាញដៃ

រ៉ក់លើកសង្វាក់ទាញដៃ

ពាក្យស្វែងរក :
បកប្រែភាសា
ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងទ្វេស្វ័យប្រវត្តិ

លើកសង្វាក់និងលើកសង្វាក់ដៃ ចំណាត់ថ្នាក់ពិសេស

រ៉ក់លើកសង្វាក់ទំហុមធំជាមួយនឹងទំពក់និងគ្រឿងបន្លាស់ធន់កំដៅ រឹងមាំប្រើប្រាស់បានយូរ។

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន Kuanglohakit Limited ជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ ឧបករណ៍លើកសម្ភារៈ ឧបករណ៍ដង្កៀបខ្សែរវង់ចាប់  ឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនស្ព័រឺង ខ្សែចង្វាក់ ទំពក់ហុក ឧបករណ៍រ៉ក់ទាញ ខ្សែពានលើកវត្ថុសម្ភារៈ កំណត់រង្វិលជុំ ខ្សែដែកអ៊ីណុក ខ្សែដែកហុំមផ្លាស់ស្តិក 
ខ្សែច្រវ៉ាក់ដែក 304 316 ឧបករណ៍រ៉ក់ទាញលើកវត្ថុសម្ភារៈ ទំពក់ហុកភ្នែកបូល ក្រណាត់លើកវត្ថុសម្ភារៈ ខ្សែក្រវាត់រឹត ខ្សែក្រវាត់ទំនិញ ខ្សែពានលើកវត្ថុសម្ភារៈ ខ្សែកាបក្រវាត់ទំនិញ 
ខ្សែក្រវាត់លើរថយន្តដឹកទំនិញ. ខ្សែច្រវ៉ាក់ក្រវាត់ ច្រវ៉ាក់លៃតម្រូវខ្សែសង្វាក់ ខ្សែច្រវ៉ាក់ជើងក្អែប ខ្សែសង្វាក់ស្ពឺ ខ្សែសង្វាក់ដ្រាយ ច្រវ៉ាក់រំលៀង សង្វាក់ស្ពឺ ខ្សែសង្វាក់ ជំនិតសង្វាក់ស្ពឺតរទូច មានទាំងខ្សែច្រវ៉ាក់ ខ្សែសង្វាក់ប្លាស្ទិក ច្រវ៉ាក់ដែកសង្វាក់លោហៈអាល៍ឡយ G-80   ច្រវ៉ាក់សំរាប់ប្រើរក្នុងរោងចក្រ G-43  ច្រវ៉ាក់សំរាប់ប្រើរក្នុងរោងចក្រ 80 G-43  
        ក្រុមហ៊ុន Kuanglohakit Limited យើងជាក្រុមហ៊ុននាំចេញ- ចូល ដង្កៀបខ្សែរវង់ចាប់  រង្វាស់ជញ្ជីង នីង ឧបករណ៍វត្ថុសម្ភារៈសំណង់គ្រប់ប្រភេទ ដោយចំពោះនិងពោរពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ដែលមានមិនតិចជាង 20 ឆ្នាំ ម្យ៉ាងវិញទៀតការជ្រើសឧបករណ៍ប្រើរប្រាស់និងផលិតផលវត្ថុសម្ភារៈដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងតម្លៃសមរម្យ សច្ចះនិងត្រង់តាមពេលវេលាទទួលសេវាប្រឹក្សា សាកសួរវិធីប្រើរហើយនិងតម្លៃសម្ភារៈគ្រប់ប្រភេទ លក់ផលិតផលទាំងលក់ដុំនិងរាយតាមការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន និងឧបករណ៍លើកវត្ថុសម្ភារៈគ្រប់ប្រភេទផ្សេង ๆ ដោយផលិតផលឬឧបករណ៍លើកវត្ថុសម្ភារៈប្រភេទផ្សេងๆត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាក្រុមនិងប្រភេទនីមួយៗផ្សេងគ្នា អតិថិជនជ្រើសឧបករណ៍និងប្រើរប្រាស់បានតាមគោលដៅនិងតម្រូវការ ដោយតម្លៃនៃផលិតផលនីមួយៗសមរម្យ ដូចជាតម្លៃខ្សែដែក តម្លៃសម្ភារៈសំណង់ ឬ ឧបករណ៍ផ្សេងๆ អតិថិជនអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលំអិតពីប្រភេទផលិតផលនីមួយៗតាមបណ្តញទំនាក់ទំនងរបស់ហាង ខាងហាងនេះនឹងមានអ្នកបច្ចេកទេសម្នាក់ដែលផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រភេទផ្សេងៗដូចជាតម្លៃខ្សែដែក និង ឧបករណ៍សម្ភារៈសំណង់ មានការផ្តល់ប្រឹក្សាដល់អតិថិជនដែលមិនដឹងថាប្រភេទផលិតផលណាដែលសមរម្យសម្រាប់ប្រភេទការងារណាមួយ លើសពីនេះទៀតខាងហាងក៏អាចផ្តល់ជូនអតិថិជនទាំង លក់រាយនិងលក់ដុំដើម្បីធានាថាផលិតផលទាំងអស់ខាងហាងគ្របដណ្តប់តាមតម្រូវការ ហើយវាគឺជាផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អយោងទៅតាមលក្ខណៈនៃការងារ។
ម្យ៉ាងវិញទៀតផលិតផលក៏មានទំហំខុសៗគ្នានៅក្នុងរោងចក្រដូចជា ភ្នែកបូល ដង្កៀបខ្សែរវង់ចាប់   ឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនស្ព័រ        ខ្សែសង្វាក់លោហៈអាល៍ឡយ
           ឧបករណ៍  ដែលប្រើដើម្បីអូសទាញពីតូចបំផុត ដល់ ទំហំធំំបំផុត ខ្សែព័ទ្ធខ្សែនៃគ្រប់ទំហំ ខ្សែដែកគ្រប់ប្រភេទ រ៉ក់ទាញលើកសម្ភារៈ និង ទំនិញដទៃទៀត
ក្រុមហ៊ុន Kuanglohakit Limited ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងដឹកជញ្ជូននៅក្នុងតំបន់AEC ការផ្តោតលើទីផ្សារនៅប្រទេស ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា កម្ពុជា វៀតណាម និងមានព្រមទាំង ផ្តល់ប្រឹក្សារសេវាក្នុងការប្រើរប្រាស់ដំបូង។     
ចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលសាកសួរបានតាមរយះលេខ 02-6396690 ឬ  091-234-5689