×
ទំព័រដំបូង កម្មវិធីសំដែងពាណិជ្ជកម្ម យើងមាន បកប្រែភាសា

បកប្រែភាសា : CAMBODIA Directory : MANUFACTURES AND SUBCONTRACTOR

total 19 items


Location :

LIUMENG SUPPLY OF M&E MATERIALS PHNOM

KH

Address : 59, Street 432, Tuol Tumpoung I, Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia

វេបសាយ : www.LMCambodia.com

1) ទុយោរដែក និងប្រអប់ 2) ឧបករណ៍ការពាររន្ទះ និង​ ផលិតផលសំរាប់បង្កើតម៉ាស់ដី 3.1) ឧបករណ៍ប្រកាសអាសន្នអគ្គិសភ័យ 3.2) ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិសភ័យ 4.1) កង្ហារបឺតខ្យល់ 4.2) ព្រិល និង បំពង់ខ្យល់ 5) ម៉ូទ័របូមទឹក និង ម៉ូទ័របូមទឹកពន្លត់អគ្គិសភ័យ 6.1) ទុយោរដែក និង គ្រឿងបង្គុំ 6.2) វ៉ានទឹក និង វ៉ានម៉ូទ័រ  

Tags

PATTANAYON CHONBURI CO.,LTD.

TH

Address : 40 Moo 13 Theppratana Rd. Bangkaew Bangplee Samutprakarn Thailand

វេបសាយ : patcogenerator.brandexdirectory.com , patcogenerator.pagesthai.com , www.patcogenerator.com

Patco Group was established in 1965 in Chonburi province. which is the center in the eastern region of Thailand From the business of agriculture, trade in crops, machinery for agriculture, livestock and raw materials for animal feed. continued to expand into the business of grinding mills Fishing engines and marine engines, generators machinery For industry and grow steadily into the land and real estate business, Patco Yont Chonburi Group (Patco Group) is proud to be a part of the engine to drive the economy and transport both land and water of Thailand to world stan

PROSPER WELL TRADING CO., LTD.

Address : 87/18 Moo 3, Tambon Salaya, Amphoe Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170

RS SPRING PARTS CO.,LTD.

TH

Address : 58/4Moo 9, Raiking 30, Raiking, Samphan, Nakornpathom

វេបសាយ : rsspring.brandexdirectory.com , www.rsspringpart.com

  Started the business since 1985 and run a business as a manufacturer and service all kinds of spring. At first, the company was named S D Spring Co., LTD. Then, in1997 the company has grown up, improved, and extended the business, so has renamed to RS Spring Parts Co., LTD. Current Location (20002) : 58/4 Moo 9, Rai Khing Subdistrict, Samphran District, Nakhon Pathom Province Tel : 02-810-3421 Fax. 02-810-2783 E-Mail : rs.springalai@gmail.com Company slogan : “Quality product On time deliver Continuous improvement for Customers satisfaction” By the founding team wit

SAPA ENGINEERING CO., LTD.

TH

Address : 27/18 Moo. 10 Rd., Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani

វេបសាយ : sapaengineering.brandexdirectory.com , sapaengineering.pagesthai.com , www.sapaengineer.com , www.sapa3online.com

SAPA ENGINEERING CO., LTD.      SAPA ENGINEERING CO., LTD is the manufacturer and distributor equipment for ventilation system in building, industrial factory, warehouse, and ranch Products as follows:      1. Blower      2. Axial Fan      3. Evaporative air cooler      4. Duct      5. Flexible duct hose      6. Air grille      7. Transmission Equipment

SECO POWER ASIA CO., LTD.

KH

Address : 20b STREET 282, BKK1, 12203, Phnom Penh, Cambodia

វេបសាយ : https://www.facebook.com/SECOPOWERASIA/

Seco Power is a branch of an international Group specialized in Diesel Engines, Transmission and Hydraulic technology. We have a lot of partners as Deep Sea Electronics control modules for generators, Dormer & Pramet (drilling tools) for drilling machine, turret milling machine and turning lathes.. a lot of partners for engines and hydraulic components, and also partners for Harvester & Tractors spare parts (Ford, john Deer, New Holland, CNH, Yanmar, Massey Ferguson, JCB etc..,)as krankshaft, camshaft, piston, injectors, injection pump, water pump, fuel pump, steering, cylinders, hydr

Tags

SIVASUMPAN CO., LTD.

TH

Address : 1 Soi 18, Thadindaeng Rd., Klongsan, Klongsan, Bangkok 10600

វេបសាយ : sivasumpan.pagesthai.com , www.sivasumpan.com

Chemical dyes for clothes It is a dye that can directly adhere to the fibers. It is mostly used to dye cellulose fibers. Which will have good properties in the movement of the dye It is uniform in dyeing and is also a dye that is easy to use.          This fabric dye contains a chemical compound, a sulfonic acid group, which makes the dye able to dissolve well in water, has a negative charge, and the color will stick to the fiber by the color molecules will be inserted between the fiber molecules. And held together by hydrogen bonds.          

THAIMANGKORN PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.

TH

Address : 333/5 Moo 4 Soi Phraeksa 10/2 Phuttharaksa Road, Tambon Phraek Sa, Amphoe Mueang Samut Prakan, Province Samut Prakan 10280

20 years of commitment In business To help reduce the amount of natural resources. To better the environment, society, economy and life of Thai people. “We Thai Mangkorn will continue to develop, not stop.”   Recycle plastic with Thai Mangkorn with more than 20 years of experience. Buy plastic crushed (if the plastics are not clean) and recycle (plastic) the plastics. And highly skilled

WANG SHENG MING CO., LTD.

TH

Address : 49 Pracharat Bumpen 10 Pracharat Bumpen Road Huai Khwang, Bangkok

វេបសាយ : wangsengming.brandexdirectory.com , www.wangsengming.com , www.taomungkorn.com

Manufacturer - sell incense, candles, Incense, Candles. Religious Supplies and equipment of all kinds. Category Manufacturer - Distributor. Incense    - Kuan Incense rose, pineapple, 118 Incense, Incense Kuan white clouds.    - Incense Guan Tong, Kuan Opaidan Incense, Incense, India, Brahma brand,.    - India Ganesh Incense Prang brand kids pink (With both types of packet type, bag), stick and coil.    - Incense many different types (size 8 ", 10, 13). Candle    - Tao Dragon Candle 3-9 stoc

Tags