បន្ទប់ទឹក PE (ផ្លាស្ទិច) - បន្ទប់ទឹកហ្វៃបឺ ម៉ាក SAFE

បន្ទប់ទឹក PE (ផ្លាស្ទិច) - បន្ទប់ទឹកហ្វៃបឺ ម៉ាក SAFE

បកប្រែភាសា
ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

បន្ទប់ទឹក PE (ផ្លាស្ទិច) - បន្ទប់ទឹកហ្វៃបឺ ម៉ាក SAFE

     

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

JIT FIBER TECH CO., LTD.
ជិត ហ្វៃបឺ ថេក ចំកាត់

     មុនពេលបង្កើតក្រុមហ៊ុនជិត ហ្វៃបឺ ថេក ចំកាត់ លោកជិត កែវឃង់ ធ្លាប់ជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនថេកណូធិក ផេចក្សេម បាងខែ  ប្រកបអាជីវកម្មហ្វៃបឺក្លាស ក្នុងតំណែងជាបុគ្កលិកផ្នែកឃ្លាំង បើកចែកចាយទំនិញ ធ្លាប់ជាបុគ្គលិកច្រើនជាង 10 ឆ្នាំ ហើយមានគំនិតចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង ដោយសារតែមើលឃើញអនាគតអាជីវកម្មមានភាពរីកចំរើនទាក់ទងហ្វៃបឺក្លាស  ព្រោះផលិតផលប្រភេទនេះគ្រប់គ្រួសារ និងគ្រប់ទីកន្លែង មានភាពចាំបាច់ក្នុងការប្រើផលិតផល ដូចជា ធុងទឹកផ្សេងៗ ធុងបំបាត់ និងហ្វៃបឺក្លាស ដូច្នេះទើបសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីក្រុមហ៊ុនបថេកណូធិក ដោយលាឈប់ដោយខ្លួនឯង ទៅជា ក្រុមហ៊ុន ជិតហ្វៃបឺ។

     ក្រុមហ៊ុនជិត ហ្វៃបឺ គឺចាប់ផ្តើមពីការលក់ចេញនិងទិញចូល ទទួលទំនិញរបស់អ្នកដទៃមកលក់ ដោយជួលឃ្លាំងនៅវត្តប្រាសាទឡានតាកហ្វា ប្រហែល 2 ឆ្នាំ ហើយចាប់ផ្តើមផលិតដោយខ្លួនឯងសម្រាប់លក់ដោយចាប់ផ្តើមពីចំនួនទឹកប្រាក់ដើមទុនតិចតួចដែលបានពីការទិញនិងលក់អស់រយៈពេល 2 ឆ្នាំ ទើបចាប់ផ្តើមស្វែងរកកន្លែងជួលដើម្បីធ្វើ់រោងចក្រផលិត និងបានជួលចំការរបស់អ្នកភូមិនៅជិតវត្តម៉ះក្លឿ ខេត្តនន់ថៈប៊ុរី  ដោយមានធុងគិនបំបាត់ខ្លួនឯងចំនួន 3 សម្រាប់ការផលិតធុងបំបាត់ ខ្នាតយីហោ 1000 1600 200   ដោយមានកម្មករមកកិនធុង 4-5 នាក់ ដោយលោកជិត កែវឃង់ ដែលជាអ្នកស្វែងរកអតិថិជន និងគ្រប់គ្រងការផលិតដោយខ្លួនឯង ទើបធ្វើឲ្យទទួលបានអតិថិជនកាន់តែច្រើនឡើង ៗ ដោយសារតែការយកចិត្តទុកដាក់គុណភាពនិងការថែរក្សាគុណភាពផលិតផល ការធានាផលិតផលឲ្យមានការប្រើប្រាស់បាយយូរអង្វែងរាប់សិបឆ្នាំ ឲ្យអតិជនជឿនុកចិត្តទើបមានអតិថិជនប្រចាំជាបន្តបន្ទាប់ និងមានដើមទុនពីការលក់មកពង្រីកអាជីវកម្មរហូតដល់ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនជិត ហ្វៃបឺ ថេក ចំកាត់។

     រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន មានការទទួលស្គាល់ពីអតិថិជនទូទៅនិងដៃគូអាជីវកម្ម និងអតិថិជនប្រចាំ រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ និងគ្រប់គ្រងការងារដោយលោកជិត កែវឃង់ (នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន) រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននិង អភិវឌ្ឍផលិតផលឲ្យមានគុណភាពល្អកាន់តែល្អជាងមុន។