វកៅស៊ូឡាមិនេតរូបមន្តមិនមានក្លិន

វកៅស៊ូឡាមិនេតរូបមន្តមិនមានក្លិន

បកប្រែភាសា
ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

កាវកៅស៊ូឡាមិនេតរូបមន្តមិនមានក្លិន 
(កាវកៅស៊ូប្រើបានច្រើនយ៉ាង, កាវកៅស៊ូ, កាវកៅស៊ូ DAT, កាវកៅស៊ូ DAT សម្រាប់ឈើ, កាវកៅស៊ូសម្រាប់ការងារឈើ)
     កាវកៅសស៊ូប្រើបានច្រើនយ៉ាង រូបមន្តពិសេសជាមួយក្លិនស្រាល សមស្របសម្រាប់ប្រើក្នុងការងារដែលមានកំណត់វេលានិងការងារតុបតែងផ្នែកខាងក្នុង សមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មយានយន្ត  កម្រាល និងក្រាលផ្ទៃនិង អាចបិតតាមផ្ទៃផ្សេងៗគ្នាដូចជា ឈើឡាមីនេត ឈើកក់ ស្បែក PVC ហ្វូម កម្រាល ដែក និងបេតុង ធ្វើឱ្យវាសមស្របសម្រាប់ប្រើក្នុងគម្រោងអគារបៃតង។

-ក្រុមរូបមន្តពិសេសដែលមានក្លិនស្រាល

     

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

DAT 

ជ័រស្អិត និង ឧបករណ៍កាវស្អិត
ការស្អិតជាប់ដែលគ្មានជាតិពុល
កាវស្អិតដែលមានកម្រិតគីមីទាប
កាវស្អិតរាវ
កាវស្អិតដែលមិនរលាយ
ស្អិតដែលមានក្លិនតិច
កាវស្អិតជាប់
ការស្អិតសម្រាប់តុបតែង បង្កើត និង ជួសជុល
វត្ថុធាតុសម្រាប់លាប បិត

បច្ចេកវិទ្យាជាប់ស្អិតដ៏ឆ្លាតវៃ
អំពី DAT (បច្ចេកវិទ្យាជាប់ស្អិតដ៏ឆ្លាតវៃ)

DAT
ជឿជាក់លើភាពឥតខ្ចោះ
ការគ្រប់គ្រងគុណភាព

DAT សម្រាប់ការធ្វើឲ្យស្អិត និងបិតផ្លាក ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Dunlop Adhesives (ថៃ) បង្តើតនូវស្នាដៃយ៉ាងល្អគឺ ការស្អិតបានរយៈពេលយូរតាមតម្រូវការប្រែប្រួលរបស់អតិថិជន។ ផ្អែកលើតម្រូវការ ក្រុមស្រាវជ្រាវ និង ការអភិវឌ្ឍន៍ដែលប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ និងជំនាញ អាចផលិតផលិតផលដេរផ្សេងៗសម្រាប់សម្ភារៈផ្ទាល់ដោយជាក់លាក់។

ក្រុមហ៊ុនម៉ាស៊ីនស្អិត និងបិតផ្លាក គឺប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នូវគុណភាពស្អិតបានល្អបំផុតជាមួយនឹងសារធាតុ VOC ទាប ដែលមានការប្រើរូបមន្តគ្មានសារជាតិពុល ស្របនឹងច្បាប់រដ្ឋាភិបាល និងបរិស្ថាន ហើយ មិនប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពនៃការផលិតឡើយ។