WHO ARE WE ?

ເອສ.ທີ.ຊີ. ອຸດສາຫະກຳໂລຫະ ບຈກ. ຮັບຊ່ອມເຄື່ອງຈັກກົນ ຮັບເຮັດຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກກົນ ວຽກປັບແກ້ເຄື່ອງຈັກກົນ ຮັບສ້າງເຄື່ອງຈັກກົນຕາມແບບ ຮັບອອກແບບເຄື່ອງຈັກກົນ ບໍລິການສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກກົນ ຂະໜາດໃຫຍ່ ດ້ວຍປະສົບການກວ່າ 20 ປີ ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງບັນຫາຂອງວຽກສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກກົນ ລວມເຖິງການຈັດຫາວັດສະດຸ ເພື່ອເຮັດຊິ້ນສ່ວນອະໄຫລ່ເຄື່ອງຈັກກົນ ແລະການປັບປຸງຄຸນນະສົມບັດຂອງວັດສະດຸຊິ້ນສ່ວນອະໄຫຼ່ ກ່ອນການນຳໄປໃຊ້ງານ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງຈັກກົນໃນແຕ່ລະປະເພດອຸດສາຫະກຳ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມພໍໃຈໃນການໃຫ້ບໍລິການຈາກກຸ່ມອຸດສາຫະກຳ ເຊັ່ນ ອຸດສາຫະກຳເຈ້ຍ, ອຸດສາຫະກຳ ຊີມັງ, ອຸດສາຫະກຳໂລຫະ, ອຸດສາຫະກຳຢາງ, ອຸດສາຫະກຳການຫຼໍ່ໂລຫະ ແລະອຸດສາຫະກຳອາຫານ ບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາອົງກອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະພັດທະນາດ້ານເຄື່ອງມື ເຄື່ອງຈັກໃຫ້ມີປະສິດທະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອການໃຫ້ບໍລິການເຊີງວິສະວະກຳໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນໄປ ປະເພດການສະໜອງ/ວຽກຮັບຈ້າງເຮັດ ຮັບສ້ອມເຄື່ອງຈັກກົນ ຮັບເຮັດຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກກົນ ຮັບເຮັດງານເຊື່ອມຈອດປະກອບ ຮັບງານເຊື່ອມຈອດ ພອກແຂງໂລຫະພິເສດ ເຮັດວຽກພົ່ນພອກຜິວແຂງໂລຫະພິເສດ ໃຫ້ຄຳປຶກສາວຽກງານສ້ອມແປງ ວຽກປັບປຸງເຄື່ອງຈັກກົນ